Dịch vụ Thiết kế - Quản trị - Quảng cáo website T2P

Dịch vụ Thiết kế - Quản trị - Quảng cáo website T2P

Dịch vụ Thiết kế - Quản trị - Quảng cáo website T2P

Bảng giá dịch vụ quản trị website

 • Gói Dịch Vụ
 • Chi Phí
 • Thời hạn Hợp Đồng tối thiểu (HĐTT)
 • Bài viết mới chuẩn SEO 100% với nội dung theo chủ đề hoặc từ khóa về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách, thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp lên website)
  Một nội dung = 1 bài viết hoặc 1 sản phẩm
 • Xây dựng backlink nội bộ trong website
 • Thiết kế thay đổi giao diện miễn phí cho website tạo sự mới mẻ cho trang web (thời gian khách hàng đăng ký và đã sử dụng gói dịch vụ)
 • Cung cấp Hosting cho hoạt động website của khách hàng (bảo trì bảo hành vĩnh viễn website nếu sử dụng hosting T2P)
 • Cập nhật thông tin tối ưu các thẻ Title, Keyword, Description trên bài viết hiện có của website hỗ trợ SEO, thân thiện với mạng tìm kiếm (kiểm tra bằng công cụ seoquake)
 • Tối ưu hóa hình ảnh chuẩn SEO – không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website
 • Khai báo link web với công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo....
 • Cài đặt webmaster tools – Google analytics. Báo cáo Thống kê lượt truy cập hàng tháng
 • Cải thiện tốc độ page speed website đạt yêu cầu google (tối ưu tốc độ web trên mobie và desktop)
 • Đăng ký chứng chỉ bảo mật website SSL (nếu website chưa có)
 • Đăng ký website với Bộ Công Thương
 • Chỉnh lại giao diện và chỉnh sửa lỗi. Tối ưu lại website hiện tại
 • Thiết kế banner, slide cho website theo yêu cầu khách hàng
 • Tạo fanpage cho Website
 • Chia sẻ bài viết trên fanpage
 • Tạo kênh youtube – úp load video
  (không bao gồm tạo video)
 • GOOGLE MAP

  Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

  Đánh giá 5* & Review doanh nghiệp hỗ trợ SEO Map

 • Cài đặt, cấu hình webmail
 • Liên hệ đơn vị thiết kế web phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố. Quản trị, bảo trì và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website trong quá trình hoạt động
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền: Thông báo sự cố cho khách hàng và hỗ trợ liên hệ với đơn vị phụ trách website
 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 • Gói 01
 • 1.000.000
  VNĐ/tháng
 • 6 tháng
 • 3 bài
 • 3
  Nội dung
 • 3 link
 • 30 tháng
 • x

  x

 • Không
 • Không
 • Không
 • 1 banner
  /tháng
 • 3
 • 1

 • 1 lần/tháng
 • Gói Dịch Vụ
 • Chi Phí
 • Thời hạn Hợp Đồng tối thiểu (HĐTT)
 • Bài viết mới chuẩn SEO 100% với nội dung theo chủ đề hoặc từ khóa về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách, thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp lên website)
  Một nội dung = 1 bài viết hoặc 1 sản phẩm
 • Xây dựng backlink nội bộ trong website
 • Thiết kế thay đổi giao diện miễn phí cho website tạo sự mới mẻ cho trang web (thời gian khách hàng đăng ký và đã sử dụng gói dịch vụ)
 • Cung cấp Hosting cho hoạt động website của khách hàng (bảo trì bảo hành vĩnh viễn website nếu sử dụng hosting T2P)
 • Cập nhật thông tin tối ưu các thẻ Title, Keyword, Description trên bài viết hiện có của website hỗ trợ SEO, thân thiện với mạng tìm kiếm (kiểm tra bằng công cụ seoquake)
 • Tối ưu hóa hình ảnh chuẩn SEO – không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website
 • Khai báo link web với công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo....
 • Cài đặt webmaster tools – Google analytics. Báo cáo Thống kê lượt truy cập hàng tháng
 • Cải thiện tốc độ page speed website đạt yêu cầu google (tối ưu tốc độ web trên mobie và desktop)
 • Đăng ký chứng chỉ bảo mật website SSL (nếu website chưa có)
 • Đăng ký website với Bộ Công Thương
 • Chỉnh lại giao diện và chỉnh sửa lỗi. Tối ưu lại website hiện tại
 • Thiết kế banner, slide cho website theo yêu cầu khách hàng
 • Tạo fanpage cho Website
 • Chia sẻ bài viết trên fanpage
 • Tạo kênh youtube – úp load video
  (không bao gồm tạo video)
 • GOOGLE MAP

  Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

  Đánh giá 5* & Review doanh nghiệp hỗ trợ SEO Map

 • Cài đặt, cấu hình webmail
 • Liên hệ đơn vị thiết kế web phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố. Quản trị, bảo trì và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website trong quá trình hoạt động
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền: Thông báo sự cố cho khách hàng và hỗ trợ liên hệ với đơn vị phụ trách website
 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 • Gói 02
 • 2.000.000
  VNĐ/tháng
 • 3 tháng
 • 6 bài
 • 6
  Nội dung
 • 6 link
 • 24 tháng
 • 2GB

  HĐTT
  6 Tháng

 • Không
 • Không
 • 1 banner
  /tháng
 • 6
 • 2

 • 1 lần/tháng
 • Gói Dịch Vụ
 • Chi Phí
 • Thời hạn Hợp Đồng tối thiểu (HĐTT)
 • Bài viết mới chuẩn SEO 100% với nội dung theo chủ đề hoặc từ khóa về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách, thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp lên website)
  Một nội dung = 1 bài viết hoặc 1 sản phẩm
 • Xây dựng backlink nội bộ trong website
 • Thiết kế thay đổi giao diện miễn phí cho website tạo sự mới mẻ cho trang web (thời gian khách hàng đăng ký và đã sử dụng gói dịch vụ)
 • Cung cấp Hosting cho hoạt động website của khách hàng (bảo trì bảo hành vĩnh viễn website nếu sử dụng hosting T2P)
 • Cập nhật thông tin tối ưu các thẻ Title, Keyword, Description trên bài viết hiện có của website hỗ trợ SEO, thân thiện với mạng tìm kiếm (kiểm tra bằng công cụ seoquake)
 • Tối ưu hóa hình ảnh chuẩn SEO – không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website
 • Khai báo link web với công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo....
 • Cài đặt webmaster tools – Google analytics. Báo cáo Thống kê lượt truy cập hàng tháng
 • Cải thiện tốc độ page speed website đạt yêu cầu google (tối ưu tốc độ web trên mobie và desktop)
 • Đăng ký chứng chỉ bảo mật website SSL (nếu website chưa có)
 • Đăng ký website với Bộ Công Thương
 • Chỉnh lại giao diện và chỉnh sửa lỗi. Tối ưu lại website hiện tại
 • Thiết kế banner, slide cho website theo yêu cầu khách hàng
 • Tạo fanpage cho Website
 • Chia sẻ bài viết trên fanpage
 • Tạo kênh youtube – úp load video
  (không bao gồm tạo video)
 • GOOGLE MAP

  Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

  Đánh giá 5* & Review doanh nghiệp hỗ trợ SEO Map

 • Cài đặt, cấu hình webmail
 • Liên hệ đơn vị thiết kế web phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố. Quản trị, bảo trì và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website trong quá trình hoạt động
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền: Thông báo sự cố cho khách hàng và hỗ trợ liên hệ với đơn vị phụ trách website
 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 • Gói 03
 • 3.500.000
  VNĐ/tháng
 • 2 tháng
 • 12 bài
 • 12
  Nội dung
 • 12 link
 • 18 tháng
 • 4GB

  HĐTT
  3 Tháng

 • Không
 • 2 banner
  /tháng
 • 12
 • 3

 • 1 lần/tháng
 • Gói Dịch Vụ
 • Chi Phí
 • Thời hạn Hợp Đồng tối thiểu (HĐTT)
 • Bài viết mới chuẩn SEO 100% với nội dung theo chủ đề hoặc từ khóa về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách, thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp lên website)
  Một nội dung = 1 bài viết hoặc 1 sản phẩm
 • Xây dựng backlink nội bộ trong website
 • Thiết kế thay đổi giao diện miễn phí cho website tạo sự mới mẻ cho trang web (thời gian khách hàng đăng ký và đã sử dụng gói dịch vụ)
 • Cung cấp Hosting cho hoạt động website của khách hàng (bảo trì bảo hành vĩnh viễn website nếu sử dụng hosting T2P)
 • Cập nhật thông tin tối ưu các thẻ Title, Keyword, Description trên bài viết hiện có của website hỗ trợ SEO, thân thiện với mạng tìm kiếm (kiểm tra bằng công cụ seoquake)
 • Tối ưu hóa hình ảnh chuẩn SEO – không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website
 • Khai báo link web với công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo....
 • Cài đặt webmaster tools – Google analytics. Báo cáo Thống kê lượt truy cập hàng tháng
 • Cải thiện tốc độ page speed website đạt yêu cầu google (tối ưu tốc độ web trên mobie và desktop)
 • Đăng ký chứng chỉ bảo mật website SSL (nếu website chưa có)
 • Đăng ký website với Bộ Công Thương
 • Chỉnh lại giao diện và chỉnh sửa lỗi. Tối ưu lại website hiện tại
 • Thiết kế banner, slide cho website theo yêu cầu khách hàng
 • Tạo fanpage cho Website
 • Chia sẻ bài viết trên fanpage
 • Tạo kênh youtube – úp load video
  (không bao gồm tạo video)
 • GOOGLE MAP

  Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps

  Đánh giá 5* & Review doanh nghiệp hỗ trợ SEO Map

 • Cài đặt, cấu hình webmail
 • Liên hệ đơn vị thiết kế web phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố. Quản trị, bảo trì và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website trong quá trình hoạt động
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền: Thông báo sự cố cho khách hàng và hỗ trợ liên hệ với đơn vị phụ trách website
 • Báo cáo đầu việc đã thực hiện
 • Gói 04
 • 5.500.000
  VNĐ/tháng
 • 2 tháng
 • 20 bài
 • 20
  Nội dung
 • 20 link
 • 12 tháng
 • 6GB

  HĐTT
  3 Tháng

 • 2 banner
  /tháng
 • 20
 • 4

 • 1 lần/tháng
0934 145 945 Facebook
zalo